19 days - Kenya Safari & Beach
Nairobi, Masai Mara, Lake Naivasha, Amboseli National Park, Tsavo East National Park and Diani Beach
18 Nights
ENTER
19 days - Kenya Safari & Beach
Nairobi, Masai Mara, Lake Naivasha, Amboseli National Park, Tsavo East National Park and Diani Beach
18 Nights Enter